Kultur

Legeplads

I Blæksprutten-det kulturelle børnehus anser vi det for grundlæggende, at børnene er en del af et større FÆLLESSKAB. Mennesket er født socialt og et liv uden for fællesskabet, er et ensomt liv. Fællesskabet er også forpligtende! F.eks. skal børnene vente på, at det bliver deres tur, de skal lære, at de ikke kan lave regler i legen, som kun er til egen fordel.
Gennem samlinger på stuen, på ture ud af huset, når vi spiser sammen, styrker og udvikler vi følelsen af ”at høre til”. Vi giver plads til at finde bedste venner på tværs af grupper og huse.

DEMOKRATIET bærer værdierne og rummer plads til forskellighed, fordre medansvar og medbestemmelse, at tage ansvar for eget liv og være en aktiv med/modspiller i samfundet. I demokratiet stilles der store krav til sproget, derfor afholder vi ”samling”, hvor børnene skiftes til at tale og lytte. Vi læser, synger, bruger rim og remser og øver børnene i at være i fokus. Vi lægger vægt på at inddrage børnene i beslutninger afpasset alder og udvikling. F.eks. kan det lille barn i vuggestuen, vælge at sidde ved siden af den bedste kammerat eller at lade barnet vælge farve på koppen.
I børnehaven kan børnene f. eks. inddrages i beslutninger om indkøb af legetøj, udflugter eller barnet kan vælge at tage på tur med en anden børnegruppe.

LIVSGLÆDE Blæksprutten skal være et hus, som summer af glæde og livsmod. Børnene har krav på at møde voksne, som viser glæde og som trives sammen med dem. Det er sundt at grine mange gange om dagen, at blive udfordret og mødt med humor og et glimt i øjet.
Hvordan gør vi så det? De voksne er meget centrale personer, vi skal arbejde godt sammen, være åbne, lyttende og ikke være bange for at begå fejl! Hvis vi ikke trives og har livsglæde smitter det af på børnene.
Livsglæde giver livsduelighed og mod på tilværelsen.

TRYGHED/OMSORG Børnene skal have opfyldt de fundmentale behov for tryghed/omsorg. Blæksprutten skal være et hus, hvor børnene føler sig set og hørt. De skal have trøst, hvis livet går dem imod, de skal kunne henvende sig trygt til de voksne og føle sig taget af. F.eks. når et barn er ked af det om morgenen, er det dejligt, at der er en voksen, som kan trøste og forstå barnet. At den voksne tager sig tid til at lytte og give et knus, hvis det er det, barnet har brug for.
I vuggestuen er det meget vigtigt, at den voksne kan se det lille barns signaler, putte barnet når det er træt, sørge for at barnet får mad, men også sørge for, at barnet bliver udfordret.

SELVVÆRD/LIGEVÆRD Selvværd er udgangspunkt for en sund udvikling. Selvværdet styrkes af voksne, som ser og anerkender barnet for at være den, det er og ikke for hvad barnet kan. F.eks. et barn bliver bedt om at hente tre ting, barnet kommer tilbage med en ting. Fokus skal være på den ting, som barnet er kommet med, ikke på de ting barnet har glemt. Eks. et vuggestuebarn kravler op og ned af den høje stol. Anerkend og giv respons på, at barnet øver sig, brems ikke barnets leg/træning.
Ligeværd rummer tolerance/respekt for sine medmennesker. Ethvert menneske er unikt. Blæksprutten rummer en stor mangfoldighed af mennesker, vi er i næsten alle aldre, mange farver og hver især udstyret med en unik personlighed. Den forskellighed er vigtig at kunne rumme, men det er ikke det samme som at acceptere, at alt hvad mennesket gør, er ok. Din og min virkelighed er ikke nødvendigvis den eneste rigtige. Det er meget vigtigt, at de voksne Blæksprutter er bevidste på deres egen rolle og indflydelse i børnenes liv.