Musik

Musik projekt

Det er videnskabeligt bevist, at kontinuerlig musik & rytmik har en positiv betydning for børnenes trivsel samt en positiv påvirkning af børnenes sociale, personlige, motoriske og sproglige kompetencer.
Alle disse kompetencer, som er så vigtige for barnets almene dannelse og den fremtidige indlæring i skolen.
Da børnene i Blæksprutten kommer med vidt forskellige livsbetingelser og fra mange forskellige kulturer med forskellige sprog, ser vi det som en af vores primære opgaver at være med til at styrke disse kompetencer hos børnene.

Da vi i forvejen har et projekt med ”Dialogisk oplæsning” kørende med en del af vores to-kulturelle børn, ser vi det som en naturlig forlængelse af dette projekt at arbejde yderligere med musik og rytmik.