Sprog

I Blæksprutten har vi valgt at arbejde med ”Dialogisk oplæsning” med alle vores to-sprogede børn i både vores børnehaveafdelinger og i vores vuggestueafdeling. derudover deltager børn med særlige sproglige udfordringer også i dialogisk oplæsning.

Dialogisk oplæsning er at åbne for den oplevelse og de læringsmuligheder, som findes i bøgernes historier. Derfor handler oplæsning ikke kun om hygge, men om hygge og læring.
Dialogisk oplæsning er en meget bred pædagogisk aktivitet.
Oplæsning af billedbøgerne rummer et dannelsespotentiale, der kan bidrage til børnenes personlige, sociale, kreative, kulturelle og sproglige dannelse.
Børnene tilbydes et bredt spektrum af udviklingsmuligheder, samtidig med, at de udfordres sprogligt.
Dialogisk oplæsning foregår i samarbejde med vores tosprogsvejleder.

Pædagoger har deltaget i et kursus omkring dialogisk oplæsning og varetager derfor på skift opgaven.
Hver børnehaveafdeling har et sprogværksted, der er indrettet til dialogisk oplæsning og andre sproglige aktiviteter.

Se også vores sprog og læsehandleplan for 0-6 Årige: