Lærerplaner

Børnehuset Blæksprutten er en 0-6 års institution, som modtager 110 børn, fordelt på 3 afdelinger.
En vuggestue med 32 børn, samt to huse med henholdsvis 30 og 45 børnehavebørn.

Børnene kommer fra det omkringliggende kvarter, bestående af et blokområde og et ældre villakvarter. Børnehuset Blæksprutten modtager børn fra forskellige kulturer og børn med vidt forskellige livsbetingelser.

I Blæksprutten vil vi bestræbe os på at skabe et miljø og en pædagogisk praksis, der bærer præg af :

- Rummelighed og inklusion. Hvor børnene oplever, at de er en del af fællesskabet og deltager i tilbud og aktiviteter. Hvor voksne er forpligtet til at reflektere over og udvikle pædagogisk praksis.

- Respekt og anerkendelse. Hvor børnene oplever, at de mødes som dem de er, personligt og følelsesmæssigt i et ligeværdigt samvær. Ethvert menneske er unikt og født socialt, er en del af et større fællesskab, som også er forpligtende, ligesom følelsen af at "høre til".

- Livsglæde og ressourcer. Hvor børnene mødes med positive forventninger, og de voksne tager udgangspunkt i deres ressourcer frem for deres mangler. Børnene har krav på at få opfyldt fundamentale behov for tryghed og omsorg.. Hvor de føler sig set og hørt og får styrket deres selvværd og selvtillid. Hvor de oplever de voksne med en bevidst holdning til kost og fysisk udfoldelse.

- Inddragelse og indflydelse. Hvor børnene oplever, at blive hørt og set og deres mening taget alvorligt. Demokratiet er en bærende del af vores samfund og rummer plads til en forskellighed, fordrer medansvar og medbestemmelse, hvor vi også tager ansvar for eget liv og er en aktiv med- og modspiller i samfundet. Vi lægger vægt på at inddrage børnene i beslutninger, afpasset alder og udvikling, ligesom det er naturligt, at børnene er med til at sætte deres "spor" i hverdagen.

- Leg og relationer. Hvor børnene oplever, at legen og fantasien trives. Gode betingelser og rammer for udvikling af sociale kompetencer og venskaber. Hvor børnene møder voksne, der vil dem og som tager ansvar for og del i et fælles samvær.
Hvor der er respekt for, at barnets dominerende virksomhed er leg. legen er børnenes foretrukne aktivitet; de lærer mest intenst gennem leg.