Barnets alsidige personlige udvikling

I Blæksprutten – det kulturelle børnehus vil vi arbejde for og bestræbe os på:
-At udvikle børnenes personlighed ved at tilbyde dem mange forskellige muligheder for at deltage aktivt i hverdagen og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.
-At børnene oplever engagerede, lydhøre og medlevende voksne i deres hverdag i institutionen.
-At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der kan mærke og blive bevidst om egne følelser OG lære at se/respektere, hvordan andre har det.
-At hvert enkelt barn får lov til at sætte sine spor i institutionen og har nogle konkrete erindringer og minder med fra Blæksprutte-livet, når de forlader institutionen.
- At have fokus på udvikling af barnets selvværd, og hjælpe hvert enkelt barn til at føle sig værdifuld og anerkendt.
- At skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab.

Midler/metoder:

- Vi vil støtte, udvikle og prøve at lære hvert enkelt barn at begå sig socialt, ved at lade dem opleve sig som en del af fællesskabet, men også at kunne tackle konflikter og konkurrence.
- Vi vil støtte op om barnets spirende eller nuværende venskaber ved f.eks. at lade dem lege alene inde sammen – uden voksne, tage på ture i små grupper eller italesætte at et barn er værdsat/savnet.
- Vi vil respektere og anerkende barnets følelser, men også prøve at lære dem, at de måske ikke altid kan få lov til at udleve dem, eller kan være nødt til at udsætte egne behov.
- Vi vil arbejde på, at lære barnet at sige til og fra og sætte ord på sine følelser samtidig med, at det i en evt. konfliktsituation må prøve at kikke på det andet barn, for at sætte sig ind i, hvordan dette barn har det lige nu.
- Vi vil arbejde på, at give børnene alderssvarende udfordringer og lære dem, at mennesker har forskellige behov, styrker og svagheder. Dvs. at børnene må acceptere, at der er forskel på, hvad forskellige børn kan få lov til alt efter behov og kompetencer.

Eks. Nogle kan lege alene indenfor – andre kan ikke.
Eks. nogle kan få lov til at tegne med tusch eller snitte med knive uden konstant opsyn – andre kan ikke.
Eks. nogle kan komme ind, fordi de ikke har hensigtsmæssigt tøj med – andre må blive ude lidt endnu. Nogle har mere behov for en voksenhånd end andre osv.

- Nogle børn skal opmuntres til at komme i centrum/”være på” og andre skal lære ikke altid at være i fokus. Dette vil vi opmuntre til ved at øve ”kø-kultur”, lære dem at ”vente på tur” og lære dem ikke at afbryde, når andre taler sammen. F.eks. til samling på stuerne, fælles lege og aktiviteter i salen.
- vi vil støtte og prøve at lære børnene at begå sig i samfundet generelt. Dette vil vi bl.a. gøre ved at lære dem alm. normer for at begå sig i vores danske kultur.
- Vi vil være med til at opdage og udvikle barnets potentialer og talenter f.eks. indenfor musik og sang, kreativitet eller motoriske udfoldelser.
- Vi vil arbejde på, at gøre børnene selvhjulpne og klar til at tackle alderssvarende krav f.eks. ved selv at øse mad op, smøre brød, tage tøj af og på, tørre sig på toilettet, lære dem at begå sig i trafikken, selv tage initiativ til lege, aktiviteter og oprydning.
- De voksne i institutionen skal skabe rammerne i hverdagen, inspirere og være igangsættere. Pædagogikken skal udvikles i samspil med børnene ved at de voksne følger børnenes spor og interesser og skaber en praksis, hvor børnenes drømme, ønsker og formåen tages i betragtning.
- Hvert barn skal have minder fra vuggestue - og børnehavelivet i form af en mappe med billeder af sig selv og kammeraterne/de voksne i institutionen.
- De voksne skal være med til at italesætte livets positive sider og humor skal have god plads i hverdagen.
Vi tager udgangspunkt i, at leve livet ud fra de forudsætninger vi nu engang har, hver især og sammen. Være i nuet og sætte pris på de små ting i hverdagen.