Kulturelle udtryksformer og værdier

Definition af kultur:
Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egne kulturelle rødder!

Mål:
I Børnehuset Blæksprutten vil vi arbejde for og bestræbe os på at:
- At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
- At give børnene oplevelser af kunst og kultur, som kan inspirere dem til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder.
- At give børnene rum og tid til fordybelse/tid til at udfolde sig på egne betingelser.
- At børnene får kendskab til og afprøvet forskellige materialer som kilde til inspiration og lysten til at udfolde sig.
- At børnene møder engagerede og inspirerende voksne som udfordrer og stiller krav samt giver mulighed for at eksperimentere med forskellige kreative aktiviteter.
- At børnene deltager i kunstneriske arrangementer og udflugter til kulturelle tilbud i lokalsamfundet.
- At børnene får kendskab til vores danske traditioner og højtider f.eks. omkring jul, fastelavn, påske og Sct. Hans.
- At børnene får kendskab til andre måder at leve på end deres egen; at give dem en forståelse for verdens mangfoldighed og at menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være vidt forskellige.
- De voksne i huset skal være kulturformidlere og introducere børnene til materialer, byen, muséer og i det hele taget omegnen og livet uden for kvarteret, hvor institutionen ligger og mange af børnene bor.

Midler/metoder:

- Vi giver børnene kendskab til nogle sportsgrene f.eks. gymnastik v. deltagelse i forløb i gymnastiksalen på Nordre Skole og fodbold gennem forløb i salen og spil på legepladsen.
- Vi laver rytmik og sanglege med forskellige remedier og instrumenter i salen.
- Vi fejrer de danske højtider og dyrker traditionerne.
Til jul går vi i kirke, får besøg af drillenisserne og afholder julefrokoster med børnene.
Vi holder fastelavnsfest, hvor alle er udklædte.
Til påske afholder vi påskeløb, hvor vi finder påskeharens æg og spiser påskefrokost.
Vi fejrer Sct. Hans med stort bål, hvor en heks fyres af.
- Vi besøger byens muséer og laver ofte forløb og ting i forbindelse med besøgene.
- Vi deltager i nogle udbudte kunstprojekter og udstiller vores produkter på børneudstillinger.
- Vi laver kreative forløb og forskelligt pynt til stuerne/huset f.eks. omkring højtiderne. Fremstillingen af disse forskellige kreative produkter giver børnene kendskab til og mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer.
- Vi er et hus bestående af mange forskellige etniske kulturer. Vi prøver at give børnene kendskab til hinandens kulturer f.eks gennem forskellige forløb om de lande, som børnene kommer fra; at børnene medbringer egnsretter fra deres eget land til maddage og ved at lytte/danse til musik fra deres eget land.
- Vi går på biblioteket og låner bøger, som vi læser højt hjemme i institutionen.
- Alle børn får mulighed for at se mindst én børneteater forestilling om året.
- Vi går nogen gange i biografen eller ser film i børnehaven for at give et grundlag for og inspiration til børnenes fælles leg.
- Vi afholder ”samling” på stuerne, hvor vi f.eks. synger sange, leger sanglege, snakker om sprogkasserne, læser bøger, leger andre fælles lege, snakker om aktiviteter/ture i børnehaven, lader børnene fortælle om deres oplevelser hjemmefra og snakker om danske og evt. nogle af børnenes egne traditioner – hvorfor og hvordan disse fejres!
- Vi tager ofte på ture ud af huset for at udvikle børnenes omverdensbevidsthed. Ture i skoven og lokalområdet eller ture til lokale seværdigheder.
- I børnehaven har vi en computer til børnene, som de kan spille forskellige pædagogiske spil på.