Sociale kompetencer

I Børnehuset Blæksprutten vil vi arbejde for og bestræbe os på at:
- Alle børn anerkendes/ respekteres , som den person de er og oplever at høre til - uanset hudfarve el. nationalitet.
- Alle børn oplever tryghed og tillid i deres relationer til andre børn og voksne, i en hverdag uden mobning og drillerier, hvor ingen føler sig udenfor.
- Alle børn inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. De lærer at samarbejde med andre og deltager i demokratiske beslutningsprocesser.
- Alle børn oplever at have én eller flere venner.
- Alle børn lærer at tage hensyn til hinanden, samtidig med at de oplever, at der tages hensyn til deres individuelle behov.

Midler/metoder:

- Vi arbejder stueopdelt med børnene, så børnene oplever et særligt tilhørsforhold til nogle børn og voksne. Dog er der også megen leg og ture/aktiviteter på tværs af stuerne og aldersopdelt.
- Vi prøver at lære børnene almindelige normer og uskrevne regler i omgangen med andre mennesker bl.a ved at lære dem empati, hvordan opfører man sig, når man er på tur, kører i bus, er i skoven, i omgangen med dyr o.s.v. ???
- For at give børnene lige vilkår er vi nødt til at behandle dem forskelligt, så vi tager individuelle hensyn samtidig med at vi lærer dem at være en del af gruppen.
- Vi støtter børnene i at løse konflikterne verbalt, at sige til og fra og udtrykke egne behov.
- Vi giver børnene plads til fri leg og prøver ikke for ofte at afbryde dem i legen.
-Vi "dyrker" børnenes venskaber og giver plads/rum for venskaber eks. ved at besøge hinanden på tværs af afdelinger/stuer, lave aktiviteter sammen og tage på ture sammen.
- Barnet lærer at vente på tur til ét eller andet og ikke at afbryde andre børn og voksne
- De voksne er åbne og lydhøre for børnenes idéer til aktiviteter, ture o.lign.
- Vi inspirerer børnene til deres leg gennem arrangementer, aktiviteter, ture o.lign.
- De voksne er sig bevidste, at de er rollemodeller for børnene. D.v.s. at de taler pænt til og om hinanden og forældre samt til børnene. Vi anerkender børnenes egne oplevelser ar situationer (f. eks. vedr. en konflikt), deres meninger og følelser.
- Vi hjælper de børn, der har svært ved at begå sig blandt de andre børn og finde venner f.eks. ved "særaftaler" og specielle hensyn.