Sprog

I Børnehuset Blæksprutten vil vi arbejde for og bestræbe os på at:
- Alle børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem hverdagens aktiviteter
- Alle børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler, bogstaver og tal.
- Alle børn skal udfordres til sproglig kreativitet

Midler/metoder:

- At børnene støttes i at løse konflikter verbalt frem for at slå.
- Vi afholder samlinger, hvor vi snakker om egne og fælles oplevelser og hændelser. Her støttes børnene i dialog, at fortælle og lytte. Sammen med børnene snakker vi om årstider, farver, traditioner, planlægger forskellige aktiviteter og ture, lærer at tælle o.s.v.
- Vi dyrker barnets interesse og nysgerrighed for tal og symboler ved at sætte navn på deres skuffer, tasker og rum. Vi lærer dem at tælle f.eks. ved borddækning og ved samlingen. Vi lærer dem at skrive deres eget navn og læse nummeret på bybusserne, når vi er på tur.
- Vi vægter at skabe ro omkring måltiderne for at få mulighed for en dialog, hvor børn og voksne lytter til hinanden.
- Vi læser bøger, spiller spil, synger sange/ sanglege og bruger rim og remser, eventyr og teater.
- Vi giver børnene mulighed for at udtrykker sig kreativt gennem tegning, malerier, ler og meget mere.
- Alle to-kulturelle får mulighed for sprogstøtte hos en sprogpædagog.
- Børn med særlige behov, bliver taget fra til ekstra sprogstimulering af husets egne sprogpædagoger.
- På ture ud af huset snakker vi meget om, hvad vi ser og oplever
- Vi laver en "Barnets mappe" til alle børn med div. billeder, tegninger m.m., og dette giver mulighed for en god dialog med barnet omkr. dets familie, oplevelser, venner o.s.v.
I denne forbindelse opfordrer vi forældrene til at komme med nogle billeder hjemmefra af familie, bedsteforældre og andet, der betyder noget for barnet.
- Gennem legen med de andre børn lærer barnet at udtrykke egne følelser, behov og meninger samt at lytte til andres.